CognitiveFX EPIC Treatment

Oorsprong 

De Amerikaanse Neuro-wetenschapper Mark Allen (Ph.D.) en Klinisch Neuro-psycholoog Alina Fong (Ph.D) zijn in 2005 gestart met de onderzoeken die hebben geleid tot de ontwikkeling van de CognitiveFX EPIC Treatment voor hersenschuddingen (Concussions) en PCS (hersenschuddingssyndroom). De CognitiveFX organisatie komt voort uit Notus Neuro Psychological Imaging, leverancier van de fMRI solution voor het maken van hersenbeelden. CognitiveFX, gebruikt deze oplossing bij hun EPIC Treatment onder de naam ‘fNCI’ (Functional Neurocognitive Imaging).

Achtergrond

Een standaard fMRI onderzoek maakt inzichtelijk welke hersengebieden actief zijn als een persoon een mentale taak uitvoert, maar maakt bij genoemd hersenletsel niet inzichtelijk welke exacte gebieden niet, of niet naar behoren functioneren.

Er bestaan al langere tijd verschillende onderzoeken die over het ‘normale’ brein gaan. Er bestond nog geen onderzoek dat het ‘normale’ brein systematisch in kwantitatieve termen had onderzocht.

Om dat inzicht wel te verkrijgen, hebben Allen en Fong grote aantallen mensen (zonder psychiatrische klachten, drugsproblemen of neurologische problemen) tijdens een fMRI scan 6 verschillende Neuro Psychologische tests laten uitvoeren. Ondanks dat er maar 6 tests werden gebruikt, kon een verscheidenheid aan mentale functies worden beoordeeld. Zo kan een ‘logische test’ functies als lezen, geheugen en abstract denken beoordelen.

Op basis van deze data kon zichtbaar gemaakt worden hoe een ‘normaal’ brein er tijdens de tests uit zou moeten zien. Vervolgens heeft men patiënten met een hersenschudding en/of een hersenschuddingssyndroom onderzocht, met als resultaat dat in het brein van 99% van de patiënten afwijkingen ten opzichte van het ‘normale’ brein zijn geconstateerd.

In de CognitiveFX EPIC Treatment wordt de fNCI scan van een patiënt vergeleken met de waarden van het ‘normale’ brein, waarbij zichtbaar wordt welke gebieden in het brein onderpresteren.
Door gebruik te maken van brein, bewegings, balans, visuele en andere oefeningen kunnen de gebieden die onderpresteren gericht worden gestimuleerd en geactiveerd, zonder daarbij de gebieden die al overpresteren extra te stimuleren, want dat zou het alleen maar erger maken.*

Deze set van 6 tests wordt ook wel de Notus NeuroCogs fNCI test battery genoemd.

Eind 2014 opent Notus in Provo, Utah (USA) de deuren van CoginitveFX als behandelkliniek, de drijvende krachten zijn Mark Allen en Alina Fong.

In contact komen met CFX: (mijn ervaring)

Free Consultation aanvragen Wie de mogelijkheden voor behandeling verder wil bespreken met CognitiveFX, kan via de website van CognitiveFX een ‘Free Consultation’ aanvragen. Dit Consult wordt voor Nederlanders meestal via Skype gegeven. Hiervoor moet wel eerst het vereiste ‘Paperwork’ worden afgehandeld. Het ‘Paperwork’ bestaat uit 2 formulieren die op internet kunnen worden ingevuld. Na ontvangst en goedkeuring op je eerste formulier word je gevraagd om het tweede formulier in te vullen, maar je kunt ze ook direct na elkaar invullen en toesturen.

Free Consultation De Skype sessie (intake) kan een halfuur tot drie kwartier duren. Bereid je hier goed op voor door duidelijk te hebben wat je klachten precies zijn en welk resultaat je van de behandeling verwacht. De arts met wie je als eerste spreekt, zal aangeven op welke onderdelen herstel verwacht mag worden, maar ook op welke onderdelen dat niet, of beperkt verwacht mag worden. Vervolgens spreek je met een andere persoon, die je meer kan vertellen over de planning van je behandeling en de kosten ervan. Bij het Consult hoor je direct of en wanneer je behandeld kunt worden. Dit is een ‘aanbieding’ van CFX, met een paar dagen bedenktijd. Na het verlopen van de bedenktijd kun je achter in de rij weer aansluiten.

EPIC Treatment Het is de bedoeling dat ik dit nog ga meemaken. De EPIC Treatment wordt ook wel een ‘bootcamp’ genoemd en loopt van maandag t/m vrijdag. Op maandag wordt begonnen met een fNCI hersenscan die 40 minuten duurt en meer dan 7.000 beelden oplevert, waarmee objectief en gedetailleerd beoordeeld wordt welke van de 60 gemeten regio’s in de hersenen niet goed werken of te veel compenseren ten opzichte van het referentiekader van het ‘normale brein. Op basis van de uitkomsten wordt een persoonlijke behandelplan voor de rest van de week opgesteld. De behandeling kan vaak op maandag nog starten en loopt met therapeuten door tot vrijdag (dagelijks tussen 8.00 en 18.00). Op vrijdag wordt afgesloten met opnieuw een fNCI. Deze fNCI wordt besproken en vergeleken met de eerste scan. De resultaten, die als het goed is al worden ervaren, worden hiermee aangetoond.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van wat ik op het internet heb kunnen vinden en van informatie op de sites Cognitive FX USA en CognitifeFX Foundation in het bijzonder.

*Bron: The Brain’s Way of Healing van Norman Doidge, ISBN 9780141980805